toekomstvisie

Wat betreft de toekomst is de Stichting bezig met de voorbereidingen om een zorgboerderij op te zetten.

 

Het plan is om deze zorgboerderij (18+) geheel biologisch en zelfvoorzienend te laten functioneren. Dat wil zeggen: gebruik maken van zon- en windenergie, hergebruik van afvalwater, gebruik maken van aardwarmte. Ook zal de land- en tuinbouw en het vee op een geheel biologisch dynamische manier gehouden worden.

 

Er zal ruimte zijn voor alle gezindten en er zal respect zijn voor mens en dier (de natuur). 

 

Op dit moment is een kerngroep bezig met het uitwerken en opzetten van deze plannen en het vinden van financiën (fondsen, crowdfunding, e.d.). Eind 2015 is er veel werk verzet op dit gebied.

Op termijn zullen de moestuinen en de zorgboerderij beide zelfstandig gaan werken wat betekent dat er een aparte stichting in het leven zal worden geroepen.

 

Voor meer informatie over en  de voortgang van dit plan verwijzen wij naar de website en Facebook.

https://planzorgboerderij.jimdo.com/?logout=1 *Dit is de link naar onze site van de Zorgboerderij.io

T.b.v. de Zorghoeve is onderstaand promotiefilmpje gemaakt.

Uiteraard willen wij graag samenwerken met instellingen en of organisaties die hetzelfde doel voor ogen hebben.