Het  "Land van Ons"

Sinds vandaag zijn wij ook ambassadeur van; het Land van Ons,

Hieronder kunt u lezen welke mooie en  nieuwe organisatie dit is. Snel groeiend tevens al diverse percelen/landerijen opgekocht. Zij hebben al veel donateurs en eigenaren die m2 grond in eigendom hebben.

 

 

Over Land van Ons

 

*Burgerinitiatief Land van Ons is een coöperatie die landbouwgrond koopt voor herstel van biodiversiteit en landschap. We doen dat samen met de kracht van alle burgers in Nederland, die zich realiseren dat ze nu zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en niet hoeven te wachten op actie vanuit politiek en overheid. Iedereen kan meedoen aan de coöperatie met 10 euro per jaar. Daarnaast kan je al vanaf 20 euro per jaar eigen m2 aan grond te kopen en zo ben je mede-eigenaar. Jouw gekochte grond kan je ook weer verkopen. Maar: verwacht geen financieel rendement. Land van Ons is geen beleggingsinstelling of beleggingsfonds. Het rendement van Land van Ons is kwalitatief: meer biodiversiteit, gezondere grond en een mooier landschap. Daar doen we het voor: een boerenland vol leven! (Oa. nu ook aanplant van Boekweit!)

 

 

 

We hebben nu 5 percelen aangekocht bij Oud Ade (ZH), Zwagermieden en Triemen (FR), Hooghalen (DR) en Lettele (OV). De bedoeling dit jaar is de spreiding door Nederland te vergroten. Bij Oud Ade gaan we samen met de Universiteit een langjarig samenwerking onderzoek doen naar biodiversiteit en boeren op veenweidegrond. In Hooghalen zijn we gestart met boekweit van Nederlandse bodem. In Lettele brengen we onder andere de hagen weer terug en in Triemen en Zwagermieden zijn we aan het onderzoeken hoe we in dit vogelweide gebied het beste de biodiversiteit kunnen terugbrengen.

 

Wij als stichting geven u graag informatie>

 

 

 

 

 

 

een aantal sfeer foto's

Heel fijn is dat wij een aantal vrijwilligers hebben, die op de percelen met regelmaat, onderhoud/aanplant/inzaai werk doen. Onze organisatie is hard aan het groeien, wilt u daarbij horen?

Ga dan naar de website>

 


Land van Ons..

* PS; alle foto's zijn  eigendom van LandvanOns.


https://landvanons.nl/