Anders wonen in de Alblasserwaard.

 

Nieuw opgericht; vereniging,Tiny House platform Alblasserwaard e.o.

Onze doelstelling; Het bevorderen van Tiny House/small house en klein wonen, dit in samenwerking met Gemeenten/woningbouw ver. en met alle organisaties die zich hiermee bezighouden. Wel binnen de 17 gestelde doelen van de VN. (https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/)

 

Om lid te worden van onze vereniging; eenmalige inschrijfkosten van € 7,50 ,

NL54RABO 0304279838, t.n.v. SMP , Papendrecht. .m.m.v. TH Alblass.
*Wij zullen voor alle leden ons inspannen te zoeken naar locaties om te kunnen wonen, dit kan zijn; grond huur/gezamenlijk kopen/woongemeenschappen. Kortom allerlei vormen die nu of in de toekomst mogelijk zullen zijn.
Bij uw lidmaatschap aanvraag willen wij graag van u het volgende weten; waar in de Alblasserwaard gaat uw voorkeur uit? Welke vorm van wonen wilt u? Wilt u samen met anderen op een locatie wonen? Gaat uw voorkeur uit naar grond aankoop of huur of pacht? Uw Email adres/ en volledige naam. Tevens eventuele bijzonderheden vermelden a.u.b.*

Ons nieuwe Email adres is;  leoq@platformtinyhousealblasserwaard.nl