toekomstvisie

Wat betreft de toekomst is de Stichting bezig met de voorbereidingen om een zorgboerderij op te zetten.

 

Het plan is om deze zorgboerderij ,geheel biologisch en zelfvoorzienend te laten functioneren. Dat wil zeggen: gebruik maken van zon- en windenergie, hergebruik van afvalwater, gebruik maken van aardwarmte. Ook zal de land- en tuinbouw en het vee op een geheel biologisch dynamische manier gehouden worden.

 

Er zal ruimte zijn voor alle gezindten en er zal respect zijn voor mens en dier (de natuur). Ook sociale cohesie met de buurt, ruimte voor biodiversiteit/ecologie/duurzaam in alle opzichten. Ruimte voor TinyHouse geheel zelfvoorzienend.

 

Op dit moment is een kerngroep bezig met het uitwerken en updaten van deze plannen en het vinden van financiën (fondsen, crowdfunding, e.d.). Afgelopen periode is er veel werk verzet op dit gebied. Als u ons wil steunen met een bijdrage of sponsoring, ons rekening nummer is;                NL54RABO 0304279838  TNV. SMP  Papendrecht.

Op termijn zullen de moestuinen en de zorgboerderij beide zelfstandig gaan werken wat betekent dat er een aparte stichting/ coöperatie   in het leven zal worden geroepen.

 

Wij zijn contact aan het leggen met nieuwe vormgever en een op te zetten raad van toezicht. In de omgeving van de hoeve, gaan wij ook helpende handen opzetten, hulp aan oudere en eenzame mensen.

 

Voor meer informatie over en  de voortgang van dit plan verwijzen wij naar de website en Facebook.

Wij zullen iedere belangstellende z.s.m. informeren. Wilt u meer info, mail of bel.

T.b.v. de Zorghoeve is onderstaand promotiefilmpje gemaakt.

Uiteraard willen wij graag samenwerken met instellingen en of organisaties die hetzelfde doel voor ogen hebben.