WIE ZIJN WIJ?

Vanuit het Wijkplatform is destijds een werkgroep ontstaan: "Sociale Moestuin Papendrecht".

De werkgroep is onlangs omgezet in de "Stichting Sociale Moestuin Papendrecht".

 

Het doel van deze Stichting is het opzetten en adviseren van sociale moestuinen. Dit doet weliswaar vermoeden dat het alleen om moestuinen gaat, maar het kunnen natuurlijk ook kruiden- of bloementuinen zijn of een combinatie hiervan.

Dit doet de Stichting in overleg met buurtbewoners die een perceel op het oog hebben nabij hun woningen en hier ideeën over hebben. Dit kunnen ook gemeentetuinen zijn.

 

De Stichting gaat in overleg met de gemeente Papendrecht en maakt in overleg met de bewoners een plan voor het aanleggen van een tuin en helpt hen hierbij.

 

Ook heeft de Stichting zelf projecten lopen. Deze projecten dienen een gemeenschappelijk doel. Zoals een groot schooltuinproject of een perceel voor verse groenten die bestemd zijn voor de Voedselbank.

De werkgroep bestaat nu uit 29 medewerkers met verschillende achtergronden. De één is specialist op volkstuin-gebied, de ander weet iets van zaden en stekken, medewerkers vanuit het onderwijs, wij zijn heel blij met Iris, zij is ecoloog en wil met ons samenwerken!

 

 

Het plan Voedsel Bos Papendrecht is op 19 dec.2017 goedgekeurd door het college van Papendrecht, verderop deze site kunt u daar meer over lezen. In febr. 2018 zijn wij gestart met het aanplanten van het bos, door ondersteuning van gemeente en Oranjefonds en de provincie, is dit mogelijk gemaakt. Tevens mochten wij een aantal vrienden en donateurs verwelkomen, zodat wij ook in de toekomst ons bos kunnen onderhouden. Ook in 2019 met NL Doet hebben zich 5 vrijwilligers aangemeld te helpen, met oa; het insecten hotel verder bouwen/ houtsnippers uitrijden/kruidentuin aanleggen en nog veel meer.