WIE ZIJN WIJ?

Vanuit het Wijkplatform is destijds een werkgroep ontstaan: "Sociale Moestuin Papendrecht".

De werkgroep is onlangs omgezet in de "Stichting Sociale Moestuin Papendrecht".

 

Het doel van deze Stichting is het opzetten en adviseren van sociale moestuinen. Dit doet weliswaar vermoeden dat het alleen om moestuinen gaat, maar het kunnen natuurlijk ook kruiden- of bloementuinen zijn of een combinatie hiervan.

Dit doet de Stichting in overleg met buurtbewoners die een perceel op het oog hebben nabij hun woningen en hier ideeën over hebben. Dit kunnen ook gemeentetuinen zijn.

 

De Stichting gaat in overleg met de gemeente Papendrecht en maakt in overleg met de bewoners een plan voor het aanleggen van een tuin en helpt hen hierbij.

 

Ook heeft de Stichting zelf projecten lopen. Deze projecten dienen een gemeenschappelijk doel. Zoals een groot schooltuinproject of een perceel voor verse groenten die bestemd zijn voor de Voedselbank.

De werkgroep bestaat nu uit 29 medewerkers met verschillende achtergronden. De één is specialist op volkstuin-gebied, de ander weet iets van zaden en stekken, medewerkers vanuit het onderwijs, wij zijn heel blij met Iris, zij is ecoloog en wil met ons samenwerken!

 

*We hebben al 3 schooltuinen opgezet, bij de SPIL aan de Stellingmolen, verzorgen wij de voortuin en ism. Meta, de patio. De voortuin is opgezet met hulp van de Groene-Motor landschap zuid Holland.

 

Het plan Voedsel Bos Papendrecht is op 19 dec.2017 goedgekeurd door het college van Papendrecht, verderop deze site kunt u daar meer over lezen. Op dit moment is een vrijwilliger druk bezig om het Voedsel Bos een eigen website te geven. Planning is dat de website medio juni-juli klaar is.