duurzaamheid

Wij als Stichting Sociale Moestuin Papendrecht, willen een bijdrage leveren aan duurzaamheid.

Dat wil zeggen dat op de diverse tuinen gebruikt gemaakt zal worden van natuurlijk evenwicht, hergebruik van materialen, kompostvoorziening, het opvangen van hemelwater, gebruik van eerlijke mest (vee wat goede voeding heeft gekregen en op een verantwoorde manier leeft).

Kortom: er zal zoveel mogelijk gewerkt worden volgens de normen van de 'biodynamische landbouw'.

 

 

Er zal geprobeerd worden zoveel mogelijk zelf 'eerlijke' zaden te kweken (zonder modificatie of anderszins). Ook de bodemgesteldheid zal zonder chemische middelen geschikt gemaakt worden. Hierbij zal ook in gedachten moeten worden gehouden dat de natuur de tijd moet hebben om zich te ontwikkelen.

 

Daarnaast zal het materiaal om te tuinieren zoveel mogelijk verkregen worden door inzameling (en waar nodig reparatie). De medewerkers zal ruimte gegeven worden voor ontplooiing, educatie en waar nodig gebruik maken van een eigen bibliotheek (boeken die verkregen zijn van particulieren).

 

Ook is het de bedoeling om zowel de jeugd als de volwassenen actief te betrekken bij de wijktuinen en zal actief geprobeerd worden organisaties en instellingen zo veel mogelijk te laten participeren in de organisatie.