http://www.voedselbospapendrecht.nl/

 

Het college van de gemeente Papendrecht heeft op 19 Dec. 2017, het plan voor ons Voedsel Bos Papendrecht, goedgekeurd, met een aantal goede afspraken zijn wij per 1 Febr. 2018 begonnen met de eerste fase uitvoering van ons VB. Dwz. schets plan is gemaakt, waar komt wat? Op 10 febr. heeft onze vriend en sponsor Damsteegt, Oud Alblas, met een kraan de paddenpoel en terp gemaakt.Wij kunnen op 22 Febr. zijn wij gestart met het planten van de eerste bomen.

In 2019 gaan wij verder met het inrichten van het Bos, wat heel mooi is, wij krijgen van de Lions club Alblasserwaard 4 bomen geschonken; 2 tamme kastanje en 2 walnoot, deze worden geplaatst door de gemeente.

2 kastanje op het bos, de twee walnoot net buiten het hek op de hoeken. Datum is 13 maart 2019 op de boomplantdag.

*Op 16 maart hebben wij NL Doet, ook weer ondersteund door het Oranje Fonds.

 

*Hierna ziet u het plan zoals wij het hadden ingediend\ bij de gemeente.

 

*Concept/basis plan Voedselbos, perceel in het park-Noordhoekse wiel, volgens bijgaand  google  foto. Perceel nog nader een naam te geven, door een wedstrijd uit te schrijven.

*Opzet en uitwerking; SMP , beheerder Marco Matla. Gemeente Papendrecht.

*EEN FACEBOOK PAGE IS INMIDDELS GEREALISEERD.

 

Papendrecht,  eerste uitgave,   16112016/    tweede uitgave, 12052017

 

Wat is een voedselbos?

 

Doel; Het opzetten van een sociaal voedselbos, voor een ieder toegankelijk, waarbij de natuur zelf een leidende factor is. Net VB zal helemaal bio-divers worden gerealiseerd, zonder kunstmest of andere toevoegingen. Als activiteit kan periodiek een oogstfeest of dergelijke worden georganiseerd, educatie geven aan groepen (onderwijs) Een bos waar het goed is te vertoeven dicht bij alles wat de natuur ons kan geven en wij kunnen proeven van divers fruit.

 

Een VB is een door de mens ontworpen systeem, gericht op duurzame voedselproductie. Het ontwerp van een voedselbos is geïnspireerd op de opbouw van een natuurlijk bos zoals we dat in Europa op enkele plekken nog aantreffen. Een tropisch regenwoud is ook een goed voorbeeld. De biodiversiteit van een natuurlijk bossysteem is enorm hoog. Zo ook de productiviteit: dat komt door de verschillende lagen die precies op elkaar afgestemd zijn. Anders dan in de landbouw wordt niet met een enkele laag - de akker- gewerkt maar ook met de lagen daarboven. De arbeid en input zijn op den duur nihil. En het allerbelangrijkste is: een juist ontworpen voedselbos houdt zichzelf in stand en biedt voedsel en onderdak aan ontelbare soorten organismen, groot en klein.

 

                             *Inmiddels is er contact gezocht met Ronald van Doesburg/imker.

Een goede mogelijkheid is om een bijen/hotel of kast te plaatsen in een safe corner van het perceel. In overleg met de imker.

Er zal worden geïnformeerd naar/ bij een vogel vereniging- org.  Om te kijken naar vogel beleid voor de VB.

 

Niet alle plantensoorten hoeven voor de mens eetbaar te zijn. Ook soorten die bijvoorbeeld bestuivende insecten of plaag bestrijdende vogels aantrekken krijgen er hun plek. De grootte van een voedselbos kan variëren van een kleine achtertuin tot een hectaren groot geheel. In ons geval ongeveer 0,4 Ha.

Gelaagd systeem

 

Aan de basis van een voedselbos- of tuin ligt een slim meerlaags ontwerp ten grondslag, geïnspireerd op de opbouw van een natuurlijk bos: divers en uitermate duurzaam. De volgende lagen vormen samen een compleet systeem:

 

§Hoogstam fruitbomen, oude rassen.Appel en peer,

 

§Tussenlaag (Kleine Bomen, Grote Heesters, 3 tot 8m) bijvoorbeeld Mispel, Hazelaar, Cornus, Decaisnea

 

§Struiklaag (Kleine heesters , 1 tot 3m) bijvoorbeeld Gojibes, Jostabes, Honingbes, Aalbes, Appelbes , Wijnbes

 

§Kruidlaag (0,20 – 1m) bijvoorbeeld Smeerwortel, Brandnetel, Varens

 

§Bodembedekkers (0 tot 0,20m) bijvoorbeeld Aardbei, Postelein, Bosbes, Vossebes, Cranberry

 

§Klimplanten: bijvoorbeeld Kiwibes, druiven, Akebia

 

§Wortels en knollen: bijvoorbeeld Aardpeer

 

De kruinlaag heeft een belangrijke rol in het geheel. Deze zorgt niet alleen voor beschutting maar ook voor de productie van een grote hoeveelheid organisch materiaal, zowel boven de grond – blad- als onder de grond in de vorm van wortels. Als er voor de kruinlaag geen plek is kan eventueel aanvullend organisch materiaal toegevoegd worden.

 

Klimaat

Het heersende klimaat is een belangrijke factor om rekening mee te houden dan wel handig op in te spelen bij de inrichting van een voedselbos. De genoemde lagen worden zodanig gerangschikt dat voor alle soorten samen een geschikt klimaat ontstaat om in te groeien en vrucht te dragen. Wind bijvoorbeeld kan getemperd worden door aanplant van grotere bomen op de heersende windrichting. Deze bomen geven tegelijkertijd beschutting aan de andere lagen.

 

De zonnige randen worden benut door zon minnende kruiden. Op de bodem onder de bomen groeien schaduw minnende gewassen.

 

Samenwerken

Het kunnen aanleveren en uitwisselen van voedingsstoffen tussen gewassen onderling maakt van een natuurlijk bos maar ook een voedselbos een slim en duurzaam systeem. Soorten die bijvoorbeeld veel stikstof nodig hebben om vrucht te dragen krijgen als buur een stikstof bindende plant, die met zijn afstervende blad en wortels voedsel vrijmaakt dat weer in de kringloop terecht komt. Dat resulteert in een gezonde, rijke oogst

 

Oogst!

Al na enkele jaren kan er vaak volop geoogst worden uit een voedselbos(je).(onze bomen zouden al met 1 jaar vruchten kunnen geven) De oogst kan bestaan uit fruit, noten, wortels, scheuten, blad en eventueel op lange termijn hout. Ook kunnen medicinale planten er een plek krijgen. Daarnaast vormen de verschillende planten een voedselbron voor allerlei dieren.

 

Beheer

Een teveel van een bepaalde soort wordt gemaaid en als mulch weer in het systeem gebracht. Opruimen doet de natuur zelf. Er wordt in het voedselbos geen blad weggehaald: hiermee zou de kringloop danig verstoord worden.

 

Er zal moeten worden geluisterd en gekeken naar de natuurlijke ontwikkeling van het perceel voedselbos,                           

 

Dus natuur zelf is de leidende factor.

Financiën;

 

Er zal worden geïnformeerd of bij de gemeente( goed idee of wijkgericht werken) een bijdrage kan worden gevraagd. ?

 

*Inmiddels is door de Provincie/ ZH.(Groene Motor), € 250,-,- ter beschikking gesteld als start voor dit project. De stichting SMP zal ca. € 150,- euro bijdragen .

 

Uitvoering;

 

Fase 1. Tussen eind november 16 en begin februari/maart 17, de boom plekken voorbereiden, waar/-afstand-/bio compost aanbrengen voor een goede start van de fruit bomen. Bedrijf komt met bomen en begeleid het planten. (bomen 10 appel en 5 peer a € 55,- p/st)

 

=========================

 

*Hoi Leo

 

de kosten voor goede compost zijn 180 euro inclusief BTW en bezorging in Papendrecht

 

1m3 en dit is genoeg voor 15 plantgaten

 

van Iersel compost              mooi bedrijf en website trouwens

 

==========================

 

www.op-goede-grond.nl
Telefoon: 06 409 735 39

 

Bigtelaar nabij nr. 1
4891 PC Rijsbergen

 

15-11-2016

 

Betreft: Voorstel beplanting  park Noordhoekse wiel 

 

Plantafstand 10 meter ,Oude appel rassen geschikt voor deze plek:

 

Brabantse Bellefleur, Bloemeezoet, Ekenstein renet, Swaan appel, Lord Suffield, Queen, Zoete Ermgaard (in schaduwrijk stuk), Ingrid Marie, Zure Paradijs, Parmentier renet

 

Oude perenrassen geschikt voor deze plek :

 

Kleipeer, Noord-Hollandse Suikerpeer, Kruidenierspeer, Citron des Charmes, Clara Frys

 

 

 

Contant te voldoen bij levering

 

 

 

Fase 2;

 

Het planten van divers bessen en deel overige beplanting, op dit moment word er al voorgekweekt met divers fruit.

 

*Overigens het VB is een plan dat enkele jaren in beslag neemt eer het een doorgroeit VB is.

 

* Van de opbrengst kan worden gedacht aan; lokale activiteiten/voedselbank/proeverijen/sap maken etc.

 

 

 

===========================

 

Op het perceel zal een “cirkel”worden vrijgehouden zie schets tekening.(gras) voor activiteiten; zoals opening/educatie/oogst dagen ed. daar kunnen dan bij die gelegenheden bijv. picknick tafels-banken worden geplaatst.

 

 

 

Er komen natuurlijke paden (gras) om de diverse plekken in het VB goed te bereiken.

 

Er zal info worden gevraagd aan de diverse organisatie (KNHM en stichting VB) om te komen tot een goed en evenwichtig plan voor het VB. Ook ervaringen van andere VB in de omgeving zullen worden meegenomen

 

 

 

 

 

Marco zelf heeft inmiddels het boek aangeschaft,  Forest Garden,van Martin Crawford.

 

                     

 

 ook zal hij de cursus/workshop snoeien gaan volgen, om goed op de hoogte te zijn en blijven. Wij zullen een paar werk-bezoeken brengen naar diverse VB in de omgeving.Inmiddels hebben wij het VB Kralingen Rotterdam bezocht.

 

 

 

Er zal met informatie borden worden weergegeven; Doel voedselbos/alg. informatie/welke zijn de diverse planten-bomen-begroeing.(bord zoals staat in Oostpolder park) met uitleg etc.

 

 

 

Het plan is concept en basis, dwz. Het zou kunnen zijn dat tijdens de groei van het VB. blijkt dat er nog andere gewassen of planten/ begroeiing nodig is voor het natuurlijk evenwicht te bewaren.

 

Op een goede besloten/schaduw plek zal worden opgezet een compost plaats voor blad/tak en overig groen afval.

 

 

 

Bijlage; schets ontwerp /plaats bepaling (Noordhoekse-Wiel) /omgeving factor/foto’s ter verduidelijking . enzenz

 

Concept/basis inrichting perceel. Globaal maten perceel.   

 

C= compostplaats

 

0= bomen

 

Ii= overige aanplant

 

Aangeg. Open gras plek, tbv. Enzenz.

 

 

 

                             

 

*Nog nader te overleggen; Slootkant onderhoud/ vrij houden 2 m?

 

*Onderhoud van de bomen die aan de randen staan?

 

*Vanaf beplanting en boom plaatsen, doen wij zelf indien nodig het gras bijhouden.

 

*Centraal bord, bij ingang uitleg etc. van de Gemeente Papendrecht? (zoals moesmolen)

 

*Onderhoud en voorbereiden aanplant; Marco met  buurman. Eventueel aangevuld met vrijwilligers van yulius.SMP.(leo)

 

*Bijzondeheden etc. op te nemen in een beheers overeenkomst.

 

*Wat wij ook willen; Educatie geven aan groepen uit het onderwijs etc. Speurtocht welk begroeing staat waar, welke boom, wat zie je daar? Enz.

 

*Ook bordjes bij de bomen; welk fruit/ras ed.

 

*Op algemeen bord; wat is een VB, hoe is dit ontstaan,wat vind u hier …etc.

 

 

 

Tot zover,

 

Marco en SMP, Leo Quist

 

.